פרשת שבוע מפי הרב עמוס

פרשת שבוע מפי הרב עמוס

עם ישראל היה הכלה נתן את ההכרעה לנשיא והנשיא הוא הקובע וקובע בלעדית. מה נאמר כאן מביא הר"ן גמרא במסכת חגיגה על הפסוק דברי חכמים כדרבנות כמסמרות נטועים עלי אסופותנוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין

read more

שיעור פרשת שבוע הרב עמוס בן נון

ידועים דברי רש"י בתחילת החומש אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם ראש חודשים שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל בפרשת השבוע כלו' אם עיקרה של תורה זה המצוות שבה החודש הזה לכם זו

read more